De midclaviculaire fractuur

Klinische praktijk
Jan W. Duijff
Cornelis F.M. Sier
Inger B. Schipper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2367
Abstract

Samenvatting

  • Traditioneel werden diafysaire claviculafracturen conservatief behandeld. Voor bepaalde fracturen blijkt een operatieve behandeling echter voordelen te hebben. Dit blijkt uit een literatuuroverzicht.

  • De ongedislokeerde midclaviculaire fractuur kan uitstekend conservatief worden behandeld, bij voorkeur met een ‘sling’.

  • Gedislokeerde fracturen leiden vaker tot ‘nonunion’ en ‘malunion’. Intramedullaire fixatie kan worden overwogen bij simpele gedislokeerde fracturen, maar zal in geval van comminutieve fracturen lengte en rotatie niet optimaal kunnen behouden. Plaatosteosynthese is voor alle claviculafracturen bruikbaar, en levert een reductie van het relatieve risico op nonunion van 86% op.

  • Men moet osteosynthese overwegen bij patiënten met een gedislokeerde of comminutieve midclaviculaire fractuur, gezien de toegenomen kans op non- en malunion en op een slechtere functionele uitkomst. Daarbij moet men rekening houden met verwachtingen en leefstijl van de patiënt.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde: drs. J.W. Duijff, aios heelkunde; dr. C.F.M. Sier, bioloog; prof.dr. Inger B. Schipper, traumachirurg.

Contact drs. J.W. Duijff (j.w.duijff@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 september 2010

Open laterale clavicularesectie bij acromioclaviculaire artrose: gunstige resultaten na 1 jaar
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties