Op zoek naar prestatienormen voor levenseindezorg

Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5257

Indicatorscores voor de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde variëren erg tussen Nederlandse zorgkantoorregio’s. Nivel-onderzoekers deden een poging om te prestatienormen op te stellen voor wat kwalitatief goede of slechte zorg is.

Als graadmeter voor goede zorg rond het levenseinde wordt vaak gekeken naar het percentage mensen dat thuis sterft en het percentage mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen en daar sterft. Prestatienormen voor dit soort kwaliteitsindicatoren ontbreken echter veelal. Senioronderzoeker Mariska Oosterveld-Vlug en collega’s bij onderzoeksinstituut Nivel hebben onderzocht hoe…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties