Multicentrische clustergerandomiseerde trial met 2 verbeterstrategieën

Beter antibioticagebruik bij gecompliceerde urineweginfecties*

Onderzoek
Veroniek Spoorenberg
Marlies E.J.L. Hulscher
Ronald B. Geskus
Theo M. de Reijke
Brent C. Opmeer
Jan M. Prins
Suzanne E. Geerlings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D460
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van 2 strategieën om antibioticagebruik bij patiënten met een gecompliceerde urineweginfectie te verbeteren.

Opzet

Multicentrische clustergerandomiseerde niet-geblindeerde trial.

Methode

Aan deze studie namen de afdelingen Interne Geneeskunde en Urologie van 19 Nederlandse ziekenhuizen deel. Op basis van retrospectief dossieronderzoek verrichtten we in 2009 een voormeting van de scores op een gevalideerde set kwaliteitsindicatoren voor antibioticagebruik bij minimaal 50 patiënten met een gecompliceerde urineweginfectie per afdeling en in 2012 vond een soortgelijke nameting plaats. In 2010 randomiseerden we de ziekenhuizen tussen 2 verbeterstrategieën: een veelzijdige strategie, die onder andere bestond uit de resultaten van de voormeting, educatieve sessies, herinneringen en hulp bij optionele verbeterinterventies, en een competitieve-feedbackstrategie, waarbij afdelingen alleen resultaten van de voormeting en niet-geanonimiseerde resultaten van de andere afdelingen uit deze studiearm kregen. Primaire uitkomstmaat was verbetering van de scores van de kwaliteitsindicatoren. Secundaire uitkomstmaten waren determinanten voor verbetering van de indicatoren. (Nederlands Trial Register: NTR1742)

Resultaten

In de voor- en nameting includeerden we respectievelijk 1964 en 2027 patiënten. Voor meerdere indicatoren toonde de nameting een significante, maar beperkte verbetering ten opzichte van de voormeting. Voor geen enkele indicator vonden we een significant verschil tussen de strategieën in de mate van verbetering. De intensiteit waarmee afdelingen de verbeterstrategie uitvoerden was veelal suboptimaal, maar intensievere uitvoering van een strategie was wel gerelateerd aan meer verbetering.

Conclusie

De effectiviteit van beide verbeterstrategieën was vergelijkbaar, maar beperkt. Voor een daadwerkelijke verbetering in antibioticagebruik bij patiënten met een gecompliceerde urineweginfectie is het noodzakelijk dat lokale professionals zelf verbeterinterventies ontwikkelen en uitvoeren.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in PLOS ONE (2015;10:e0142672) met als titel ‘A cluster-randomized trial of two strategies to improve antibiotic use for patients with a complicated urinary tract infection’. Afgedrukt met toestemming.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde, Divisie Infectieziekten: dr. V. Spoorenberg, aios interne geneeskunde; prof.dr. J.M. Prins en prof.dr. S.E. Geerlings, internisten.

Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica: dr. R.B. Geskus, statisticus.

Afd. Urologie: dr. T.M. de Reijke, uroloog.

Afd. Clinical Research Unit: dr. B.C. Opmeer, klinisch epidemioloog.

Radboudumc, afd. Scientific Center for Quality of Healthcare, Nijmegen.

Prof.dr. M.E.J.L. Hulscher, senior onderzoeker.

Contact dr. V. Spoorenberg (v.spoorenberg@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: S.E. Geerlings ontving een onderzoeksubsidie van ZonMw (nr. 170993002).

Verantwoording

R. Akkermans, Radboudumc, afd. Scientific Center for Quality of Healthcare, zorgde voor statistische ondersteuning, en Melissa Verkaik, José de Koning en Evelien Bouman verzamelden de gegevens.

Auteur Belangenverstrengeling
Veroniek Spoorenberg ICMJE-formulier
Marlies E.J.L. Hulscher ICMJE-formulier
Ronald B. Geskus ICMJE-formulier
Theo M. de Reijke ICMJE-formulier
Brent C. Opmeer ICMJE-formulier
Jan M. Prins ICMJE-formulier
Suzanne E. Geerlings ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties