Op de hoogte blijven van relevante literatuur: 'really simple syndication'(RSS)-feeds binnen PubMed
Open

Overig
28-01-2008
E. Leclercq en L.C.M. Kremer

Voor zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers in de gezondheidszorg is het essentieel om op de hoogte te blijven van nieuwe, relevante medisch-wetenschappelijke informatie. Door de grote hoeveelheid nieuwe informatie is dit een lastige opgave. Er zijn verschillende methoden om bij te blijven, namelijk het lezen van systematische overzichtsartikelen, het op regelmatige tijdstippen zelf uitvoeren van literatuuronderzoek en via e-mailattendering van bijvoorbeeld PubMed over een bepaalde zoekvraag. Een nieuwe mogelijkheid is om via een ‘really simple syndication’(RSS)-feed geattendeerd te worden op bijvoorbeeld nieuwe wetenschappelijke publicaties. Ook in PubMed is deze optie inmiddels mogelijk. Naast PubMed kan men tegelijkertijd ook een groot aantal andere websites systematisch door een RSS-lezer laten doorzoeken op nieuwe informatie. Met RSS-feeds kan de gebruiker de nieuwste informatie veel eerder opmerken dan door een e-mailattenderingsservice, waardoor men sneller kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:221-4