Verwijzing naar digitale bronnen in wetenschappelijke artikelen

Opinie
H.C. Walvoort
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1636-8
Abstract

Ieder medisch-wetenschappelijk onderzoek bouwt voort op resultaten van vroegere observaties en die informatie is vastgelegd in verslagen die eerder zijn verschenen in boeken en tijdschriften. Auteurs verantwoorden hun bronnen in de literatuurlijst aan het eind van het artikel waarin zij hun bevindingen rapporteren. Doel daarvan is onder meer om aannamen op hun juistheid te kunnen toetsen en om andere onderzoekers de weg te wijzen. De voortgang van kennis staat of valt immers met het kritisch kunnen beoordelen daarvan. Gebruikte kennisbronnen moeten dan allereerst vindbaar blijken te zijn om vervolgens te kunnen worden getaxeerd.

Tot voor kort bestond de literatuurlijst enkel uit papieren bronnen: boeken en tijdschriften, te vinden in bijvoorbeeld bibliotheken. Die bronnen zijn, eenmaal gedrukt, inhoudelijk onveranderbaar en verder door de redacteuren voorzien van een keurmerk, zoals ‘peer review’. Maar sinds een jaar of 7 blijken onderzoekers als verantwoording van hun bronnen ook steeds vaker te verwijzen naar digitaal…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Johannes Vermeerstraat 2, 1071 DR Amsterdam.

Dr.H.C.Walvoort, dierenarts-patholoog en wetenschappelijk eindredacteur.

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Clara, afd. Klinische Pathologie, Rotterdam.

Dr.R.W.M.Giard, patholoog-klinisch epidemioloog.

Contact dr.H.C.Walvoort (walvoort@ntvg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties