Op de grens van levensvatbaarheid: Nederlands verwijsbeleid bij vroeggeboorte te terughoudend

Onderzoek
J.A. Gerrits-Kuiper
R. de Heus
H.A.A. Brouwers
G.H.A. Visser
A.L. den Ouden
L.A.A. Kollée
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:383-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar beleid en behandeling bij bevallingen op de grens van levensvatbaarheid en naar de gevolgen voor de overleving.

Opzet

Cohortonderzoek.

Methode

In de Europese ‘Models of organising access to intensive care for very preterm births in Europe’(MOSAIC)-studie naar vroeggeboorte werden in de regio’s Nijmegen en Utrecht gegevens verzameld over zwangerschap, geboorte en neonatale periode van alle 512 bevallingen (zwangerschapsafbrekingen uitgezonderd) na een zwangerschapsduur van 22-31 weken in 2003.

Resultaten

Bij een zwangerschapsduur korter dan 25 weken was actieve obstetrische behandeling zeldzaam (5/77; 6) en overleden alle kinderen. Bij 25 weken werd voor een kwart van de zwangerschappen een actief obstetrisch beleid gevoerd, maar overleefde geen van de pasgeborenen. Ook bij 26 weken was het beleid terughoudend en de sterfte relatief hoog (9/31; 29). Overlijden na de geboorte volgde in 86 van de 92 gevallen na een beslissing de behandeling niet te beginnen of te staken.

Conclusie

Het Nederlandse beleid op de grens van levensvatbaarheid werd gekenmerkt door een grote mate van terughoudendheid. Er is behoefte aan antenatale overplaatsing naar perinatologische centra bij dreigende vroeggeboorte om beslissingen over al dan niet behandelen onderbouwd te kunnen nemen, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de ouders.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:383-8

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.J.A.Gerrits-Kuiper, kinderarts; hr.prof.dr.L.A.A.Kollée, kinderarts-neonatoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Perinatologie en Gynaecologie, Utrecht.

Hr.R.de Heus, arts in opleiding tot gynaecoloog; hr.dr.H.A.A.Brouwers, kinderarts-neonatoloog; hr.prof.dr.G.H.A.Visser, gynaecoloog.

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag.

Mw.dr.A.L.den Ouden, kinderarts en epidemioloog.

Contact mw.J.A.Gerrits-Kuiper (j.gerrits@cukz.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties