25 weken als grens voor levensvatbaarheid van de vrucht: ethisch juist

Klinische praktijk
L.A.A. Kollée
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1938
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1939.

De grens van de zwangerschapsduur waaronder behandeling van de pasgeborene ethisch ongewenst is, wordt bepaald door het risico van sterfte en van blijvende cerebrale schade na behandeling. Uit onderzoek blijkt dat bij kinderen geboren na minder dan 25 weken de uitkomst wat betreft overleving en handicaps zeer slecht is, terwijl bij 25 weken een breekpunt lijkt te liggen. Zo werd van alle 1185 in 1995 na 22-25 weken geboren Engelse kinderen ruim 30 doodgeboren.1 Van de levendgeborenen van 24 weken was de overleving 26 en had slechts 9 op de leeftijd van 6 jaar geen beperkingen; bij 25 weken was dat respectievelijk 44 en 20.1 Van de ruim 750 kinderen die hetzelfde jaar in Nederland na 22-26 weken werden geboren, stierf de helft vóór de geboorte en 20 op de verloskamer. Van de op de neonatale intensive-care-unit (NICU) opgenomen kinderen…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Kindergeneeskunde/435, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Hr.prof.dr.L.A.A.Kollée, kinderarts (l.kollee@cukz.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties