25 weken als grens voor levensvatbaarheid van de vrucht: te rigide

Klinische praktijk
J.B. van Goudoever
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1939
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1938.

De stelling dat de levensvatbaarheid bij 25 weken ligt, is onjuist, omdat die geen recht doet aan de individuele kansen van een kind. Hoewel de opvatting dat de levensvatbaarheid bij 25 weken ligt de afgelopen jaren voor duidelijkheid heeft gezorgd binnen de beroepsgroep en daarmee ook voor aanstaande ouders, lijkt het mij ten principale onjuist om bij groepen kinderen, bijvoorbeeld kinderen geboren met een zwangerschapsduur

De huidige resultaten voor kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van 23-24 weken zijn over het algemeen heel bedroevend. Het overgrote deel van de kinderen overlijdt intra-uterien of direct na de partus.1 Maar er komen ook kinderen ongeschonden door, afhankelijk van een aantal factoren.2 De belangrijkste daarvan zijn gewicht, geslacht en ras. Zo zijn de kansen in de Amerikaanse setting voor een meisje hoger dan voor een jongen en voor een negroïd kind hoger dan voor…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, subafd. Neonatologie, Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam.

Contact Hr.prof.dr.J.B.van Goudoever, kinderarts-neonatoloog (j.vangoudoever@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties