Oorzaken van primaire pulmonale hypertensie

Nieuws
B.L.P. Maesen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2527

Aangezien primaire pulmonale hypertensie (PPH) zelden voorkomt, berust de kennis erover op vele veronderstellingen. Om meer inzicht te verkrijgen in de incidentie en de mogelijke oorzakelijke factoren werd tussen 1992 en 1994 een internationaal prospectief onderzoek uitgevoerd in Frankrijk, GrootBrittannië, België en Nederland.1 In deze landen waren 220 medische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties