Oorzaken en preventie van chronische ziekten bij ouderen; het Erasmus Rotterdam gezondheid en ouderen (ERGO)-onderzoek

Perspectief
F.A. van den Ouweland
D.E. Grobbee
P.T.V.M. de Jong
A. Hofman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:574-7

Het aantal oudere patiënten met chronische aandoeningen neemt toe in Nederland, evenals in andere westerse landen.1 Een belangrijke oorzaak hiervan is dat in de afgelopen decennia het deel van de bevolking dat een hoge leeftijd bereikt, steeds groter is geworden.2 De te verwachten levensduur bij geboorte is in de 20e eeuw aanzienlijk toegenomen en tevens is de te verwachten levensduur op middelbare en hoge leeftijd gestegen, zij het bij mannen in mindere mate dan bij vrouwen.3 Helaas zijn er aanwijzingen dat steeds meer mensen de laatste jaren van hun leven in ziekte en invaliditeit doorbrengen.4 Dit pleit ervoor preventieve activiteiten niet alleen te richten op verdere verlenging van de te verwachten levensduur op oudere leeftijd, maar ook aandacht te geven aan verbetering van de kwaliteit van het leven. Om de kwaliteit van het leven te verbeteren, is het belangrijk het tijdstip van het begin van een…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Instituut Epidemiologie en Biostatistiek: dr.F.A.van den Ouweland, internist; dr.D.E.Grobbee en prof.dr.A.Hofman, epidemiologen.

Instituut Oogheelkunde: prof.dr.P.T.V.M.de Jong, oogheelkundige.

Contact prof.dr.A.Hofman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties