Oorzaken en gevolgen van afwijkingen in het ademhalingstype en haar behandeling

Onderzoek
Pinkhof, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:3008-9