Ook met antistolling nog risico op veneuze trombose

Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4979

Mensen die na een eerste, niet-uitgelokte veneuze trombo-embolie langdurig antistolling krijgen, lopen een klein maar niet verwaarloosbaar risico op een nieuwe trombose. Dat blijkt uit een recente review en meta-analyse. Het is een belangrijke prognostische overweging om antistolling voort te zetten na de eerste 3 maanden.

In totaal werden 14 RCT’s en 12 prospectieve cohortstudies met in totaal 15.603 patiënten geïncludeerd in dit onderzoek (JTH. 2021; online 11 augustus). De patiënten hadden een eerste niet-uitgelokte veneuze trombo-embolie gehad en hadden na de gangbare eerste 3 maanden antistolling nog eens minstens 3 maanden antistolling gekregen…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties