Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma
Open

Commentaar
15-09-2008
I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.
Mw.drs.I.M.C.M.de Kok en hr.prof.dr.J.D.F.Habbema, epidemiologen; hr.prof.dr.J.W.W.Coebergh, sociaal-geneeskundige en epidemioloog (tevens: Integraal Kankercentrum Zuid, sectie Onderzoek, Eindhoven).
Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Gynaecologie, Groningen.
Mw.prof.dr.M.J.E.Mourits, gynaecologisch oncoloog.
Nederlands Kanker Instituut, afd. Epidemiologie, Amsterdam.
Mw.prof.dr.ir.F.E.van Leeuwen, epidemioloog.
Correspondentieadres: mw.drs.I.M.C.M.de Kok (i.dekok@erasmusmc.nl).