Onverwachte bewegingen bij een hersendode patiënt
Open

Casuïstiek
23-12-1993
M.J. van den Bent, M. Ronday en A. Oosterlee

Bij een hersendode patiënt, een vrouw van 42 jaar die in coma raakte na een cervicale foraminotomie, ontstond door het optreden van spinale automatismen twijfel aan de diagnose ‘hersendood’. Een reeds in gang gezette procedure die moest leiden tot orgaantransplantatie werd daardoor ernstig verstoord.

Bij hersendode patiënten zijn complexe spinale automatismen eerder en vaker aanwezig dan spierrekkingsreflexen. Door de zich ontwikkelende hyperreflexie zijn spinale automatismen naarmate de toestand van de hersendood langer duurt vanaf steeds grotere huidgebieden en makkelijker op te wekken. Ook kunnen ze zonder schijnbare aanleiding optreden en pseudo-spontaan door hypercapnie. Indien aan de criteria van hersendood is voldaan, zijn deze bewegingen geen reden de diagnose ‘hersendood’ te herzien.