Onvermijdelijke chirurgische interventie bij twee IUD-draagsters met ernstige actinomycose

Klinische praktijk
L.A. Bergenhenegouwen
H.H. de Haan
E.S. Sijbrandij
P.H.P. Groeneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2382-5
Abstract

Samenvatting

Bij 2 patiënten, vrouwen van 35 en 33 jaar, die aspecifieke klachten van buikpijn en koorts hadden, werd een uitgebreide abdominale Actinomyces-infectie gediagnosticeerd. Dergelijke infecties komen frequenter voor bij vrouwen met een spiraaltje in situ. Bij een zeer uitgebreide vorm van deze infectie kan er obstructie van de ureter en de darm ontstaan, die kan leiden tot hydronefrose en mechanische ileus. De vrouwen ondergingen laparotomie en kregen een dubbel-J-katheter, die later kon worden verwijderd (tijdelijk stoma). Ook werden zij behandeld met hooggedoseerde penicilline per intraveneus infuus en aansluitend met amoxicilline per os. Beide patiënten herstelden volledig. De infectie is soms moeilijk te bevestigen: bij de eerste patiënte werd de diagnose histopathologisch gesteld, bij de tweede was Actinomyces gevonden in een enkele jaren eerder beoordeeld, routinematig gemaakt cervixuitstrijkje.

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie Sophia, Postbus 10.400, 8000 GK Zwolle.

Afd. Gynaecologie en Verloskunde: mw.L.A.Bergenhenegouwen, assistent-geneeskundige; dr.H.H.de Haan, gynaecoloog.

Afd. Radiologie: mw.dr.E.S.Sijbrandij, radioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.P.H.P.Groeneveld, internist-infectioloog.

(lesterbhg@yahoo.com).

Contact mw.L.A.Bergenhenegouwen (lesterbhg@yahoo.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties