Actinomyces-infectie lijkend op ovariumcarcinoom

Klinische praktijk
Sara R.C. Driessen
Wietske C.E. den Hartog
Alexander A.W. Peters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4511
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Actinomyces is een zeldzame verwekker van infecties die kunnen ontstaan in het kleine bekken bij het gebruik van een spiraaltje (IUD). Het klinische beeld van actinomycose lijkt veel op dat van een maligniteit.

Casus

Bij een 53-jarige vrouw met buikpijn en wisselende temperatuur werd sterk gedacht aan een ovariumcarcinoom. Zij onderging een proeflaparotomie waarbij beide adnexa werden verwijderd. Bij histopathologisch onderzoek bleek het echter te gaan om een zeldzame Actinomyces-infectie. Postoperatief werd patiënte langdurig behandeld met antibiotica waarop haar conditie verbeterde.

Conclusie

Differentiatie tussen een Actinomyces-infectie (mycetoom) en een maligniteit is moeilijk. Er zijn weinig diagnostische tests om een Actinomyces-infectie aan te tonen, daardoor wordt de diagnose vaak pas per- of postoperatief gesteld. De behandeling van een actinomycose bestaat uit langdurig antibioticagebruik; gecombineerde behandeling van chirurgie met antibiotica is echter vaak noodzakelijk door de uitgebreidheid van de infectie.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Gynaecologie: drs. S.R.C. Driessen, semi-arts gynaecologie (thans: anios gynaecologie, MCH Westeinde, Den Haag); prof.dr. A.A.W. Peters, gynaecoloog.

Afd. Pathologie: drs. W.C.E. den Hartog, aios pathologie.

Contact drs. S.R.C. Driessen (S.R.C.Driessen@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 februari 2012

Ook interessant

Reacties