Van de foetus redden naar een beter leven voor het toekomstige kind

Ontwikkelingen in maternale-foetale therapie

Klinische praktijk
E.J. (Joanne) Verweij
Sanne van der Hout
Enrico Lopriore
Dick Oepkes
Wybo J. Dondorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5575
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

Maternale-foetale therapie (MFT) is een bijzondere vorm van geneeskunde, omdat behandeling van de foetus uitsluitend mogelijk is via het lichaam van een ander, de zwangere vrouw.

MFT beslaat een breed terrein van uiteenlopende interventies, dat kan worden opgedeeld in verschillende deelgebieden: medicamenteuze interventies, invasieve ingrepen en prenatale stamcel- en gentherapie.

Aanvankelijk ging het om levensreddende ingrepen bij foetussen met een letale aandoening. Nieuwe vormen van MFT richten zich op niet-letale aandoeningen waarbij de interventie in utero de kwaliteit van leven van het kind aanzienlijk kan verbeteren. Wij geven enkele voorbeelden van innovaties binnen de MFT.

De verbreding van het toepassingsgebied naar niet-letale aandoeningen stelt de sector voor de opdracht aan te tonen dat ingrijpen tijdens de zwangerschap leidt tot betere vooruitzichten voor de gezondheid van het kind op de lange termijn zonder de zwangere vrouw bloot te stellen aan disproportionele risico’s.

Deze verbreding roept nieuwe ethische vragen op met specifiek aandacht voor counseling en therapeutische misconceptie.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden, afd. Verloskunde: dr. E.J. Verweij en prof.dr. D. Oepkes, gynaecologen-perinatologen; afd. Neonatologie: prof.dr. E. Lopriore, neonatoloog. Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht: dr. S. van der Hout en prof.dr. W.J. Dondorp, biomedisch ethici.

Contact E.J. Verweij (e.j.t.verweij@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
E.J. (Joanne) Verweij ICMJE-formulier
Sanne van der Hout ICMJE-formulier
Enrico Lopriore ICMJE-formulier
Dick Oepkes ICMJE-formulier
Wybo J. Dondorp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties