Van de foetus redden naar een beter leven voor het toekomstige kind

Ontwikkelingen in maternale-foetale therapie

Klinische praktijk
E.J. (Joanne) Verweij
Sanne van der Hout
Enrico Lopriore
Dick Oepkes
Wybo J. Dondorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5575
Abstract

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 1 april 2023.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
 • Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt).
 • Deze toets telt mee binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.
 • Deze toets telt mee buiten het eigen vakgebied.
 • De toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online (het herregistratiesysteem).

  Samenvatting

  Maternale-foetale therapie (MFT) is een bijzondere vorm van geneeskunde, omdat behandeling van de foetus uitsluitend mogelijk is via het lichaam van een ander, de zwangere vrouw.

  MFT beslaat een breed terrein van uiteenlopende interventies, dat kan worden opgedeeld in verschillende deelgebieden: medicamenteuze interventies, invasieve ingrepen en prenatale stamcel- en gentherapie.

  Aanvankelijk ging het om levensreddende ingrepen bij foetussen met een letale aandoening. Nieuwe vormen van MFT richten zich op niet-letale aandoeningen waarbij de interventie in utero de kwaliteit van leven van het kind aanzienlijk kan verbeteren. Wij geven enkele voorbeelden van innovaties binnen de MFT.

  De verbreding van het toepassingsgebied naar niet-letale aandoeningen stelt de sector voor de opdracht aan te tonen dat ingrijpen tijdens de zwangerschap leidt tot betere vooruitzichten voor de gezondheid van het kind op de lange termijn zonder de zwangere vrouw bloot te stellen aan disproportionele risico’s.

  Deze verbreding roept nieuwe ethische vragen op met specifiek aandacht voor counseling en therapeutische misconceptie.

  Auteursinformatie

  LUMC, Leiden, afd. Verloskunde: dr. E.J. Verweij en prof.dr. D. Oepkes, gynaecologen-perinatologen; afd. Neonatologie: prof.dr. E. Lopriore, neonatoloog. Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht: dr. S. van der Hout en prof.dr. W.J. Dondorp, biomedisch ethici.

  Contact E.J. Verweij (e.j.t.verweij@lumc.nl)

  Belangenverstrengeling

  Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

  Auteur Belangenverstrengeling
  E.J. (Joanne) Verweij ICMJE-formulier
  Sanne van der Hout ICMJE-formulier
  Enrico Lopriore ICMJE-formulier
  Dick Oepkes ICMJE-formulier
  Wybo J. Dondorp ICMJE-formulier

  Gerelateerde artikelen

  Reacties