Ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot het levenseinde
Open

Recht
15-07-1995
H.J.J. Leenen
Aanvaard op 12-06-1995.
Gepubliceerd op 15-07-1995.
In print verschenen in week 28 1995.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1459-61