Ontoereikende zorgcapaciteit voor patiënten met een indicatie voor spoedopname; een prospectief onderzoek in een algemeen ziekenhuis in Amsterdam, maart-november 2001

Onderzoek
R.W. Poolman
J.B.F. Hulscher
H.J. Noten
E.Ph. Steller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:719-22
Abstract

Samenvatting

Doel

Gegevens verkrijgen over het tekort aan zorgcapaciteit voor patiënten met een indicatie voor acute ziekenhuisopname.

Opzet

Prospectief, beschrijvend.

Methode

In de periode 1 maart-30 november 2001 werden de gegevens geregistreerd van alle patiënten die zich presenteerden op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam met een chirurgische, interngeneeskundige of neurologische aandoening die een acute opname vereiste en die wegens een tekort aan zorgcapaciteit niet konden worden opgenomen. Geregistreerd werden: datum van overplaatsing, leeftijd, geslacht, diagnose, specialisme, tijdstip van aanvang met bellen, en tijdstip en ziekenhuis van acceptatie. In dezelfde periode werden door de afdeling Heelkunde ook gegevens genoteerd van patiënten die ze weigerde voor acute op- of overname na telefonische presentatie door de huisarts of een ander ziekenhuis.

Resultaten

Er was geen opnamemogelijkheid voor 131 patiënten, 68 mannen en 63 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. De verdeling over de specialismen was: heelkunde: 63 patiënten (48; gemiddeld 68 jaar); inwendige specialismen: 48 patiënten (37; 65 jaar); neurologie: 20 patiënten (15; 74 jaar). De frequentst voorkomende opnameredenen waren proximale femurfracturen (24; 18) en gastro-intestinale problemen (27; 21). De gemiddelde duur vanaf het moment van aanvang met bellen en acceptatie elders was voor de afdeling Heelkunde 70 min (uitersten: 1-330), voor de interngeneeskundige specialismen 42 min (5-180) en voor de afdeling Neurologie 116 min (10-870). Het overplaatsen van een patiënt met een proximale femurfractuur (97 min) of een beroerte (129 min) duurde het langst. Door de afdeling Heelkunde werden 170 patiënten geweigerd voor op- of overname.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Postbus 9234, 1006 AE Amsterdam.

R.W.Poolman (thans: Academisch Medisch Centrum, afd. Orthopedische Chirurgie, Amsterdam), J.B.F.Hulscher en H.J.Noten, assistent-geneeskundigen; dr.E.Ph.Steller, chirurg.

Contact dr.E.Ph.Steller (e.steller@slaz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties