Kwantificering van te langdurige ziekenhuisopname ('verkeerde-beddenproblematiek'); heupfracturen bij bejaarden

Onderzoek
A.B. van Vugt
C.R. Touw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1806-10
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de omvang van ‘verkeerde-beddenproblematiek’ bij oudere patiënten, opgenomen wegens een heupfractuur.

Opzet

Prospectief klinisch onderzoek.

Plaats

Afdeling Heelkunde-Traumatologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden.

Methode

Van alle patiënten met een proximale heupfractuur in de periode januari 1991-april 1993 werden leeftijd, functioneringsniveau, preëxistente ziekten, woonsituatie, sociale omgeving, morbiditeit, mortaliteit en opnameduur geregistreerd. Aan de hand van de optimale opnameduur, gesteld op 9 dagen, werd bepaald of patiënten op een ‘verkeerd bed’ waren opgenomen, en zo ja, hoe lang. Individueel werd de optimale opnameduur bijgesteld, wanneer zich complicaties voordeden welke een langere medische behandeling noodzakelijk maakten.

Resultaten

De gemiddelde opnameduur bij 123 tevoren (semi-)zelfstandig (thuis)wonende patiënten die geplaatst moesten worden in een verpleeghuis was 23,8 dagen, waarvan 11,6 dagen in een ‘verkeerd bed’; voor patiënten die wel konden terugkeren naar hun oude woonsituatie was die opnameduur respectievelijk 13,5 en 4,2 dagen (p ≤ 0,05). Leeftijd, functioneringsniveau, aanwezigheid van preëxistente ziekten en in mindere mate sociale omgeving waren van invloed op de kans weer naar huis terug te keren. Gebruik van een klinimetrische schaal, waardoor de kans op resocialisering geobjectiveerd werd, bracht het gemiddelde aantal opnamedagen terug van 28-30 naar minder dan 17.

Conclusie

Om onnodige ziekenhuisopname tegen te gaan, kan het nuttig zijn gebruik te maken van een klinimetrische schaal, waardoor al bij opname de kans op snelle resocialisering geobjectiveerd kan worden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Heelkunde-Traumatologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.A.B.van Vugt, chirurg.

Rijksuniversiteit, Leiden.

Mw.C.R.Touw, student biomedische wetenschappen.

Contact dr.A.B.van Vugt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties