Derdelijns verloskundige zorg: doelstellingen van het 'Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg' uit 2001 nog niet gehaald

Onderzoek
J. van Eyck
K.W.M. Bloemenkamp
A.C. Bolte
J.J. Duvekot
M.P. Heringa
F.K. Lotgering
S.G. Oei
J.P.M. Offermans
A.H.P. Schaap
K.M. Sollie-Szarynska
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2121-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van de actuele ontwikkelingen in de derdelijns perinatale zorg met de doelstellingen in het ‘Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg’ uit 2001 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief.

Methode

Gegevens over derdelijns verloskundige zorg, overplaatsing of weigering van vrouwen met een ernstig bedreigde zwangerschap en de personele formatie van obstetrische ‘high care’(OHC)-afdelingen in 2006 werden vergeleken met streefgetallen in het planningsbesluit en in een rapport van de Gezondheidsraad uit 2000. Parameters voor de zorgproductie waren het aantal opnamen, het aantal OHC-bedden en het aantal operationele bedden op neonatale intensivecare-units (NICU’s).

Resultaten

In 2006 waren 128 van de beoogde 250 bedden voor OHC gerealiseerd. De bezettingsgraad was 94, terwijl de norm 80 was. Ook werden 312 zwangeren overgeplaatst wegens tekort aan opnamecapaciteit. De personele omvang lag beduidend lager dan de streefgetallen, zowel voor artsen als verpleegkundigen. Wel zijn opleidingen tot obstetrische perinatoloog en OHC-verpleegkundige tot stand gekomen.

Conclusie

Het beoogde aantal bedden voor derdelijns verloskundige zorg en de bijbehorende personele formatie zijn nog niet gerealiseerd. Het aantal overplaatsingen is daardoor nog steeds te groot. De financiering van OHC-afdelingen is niet afgestemd op de complexiteit van de derdelijns verloskundige zorg. Een strakkere regie en een adequate financieringssystematiek zijn nodig om de doelstellingen van het planningsbesluit in de komende 3 jaar alsnog te halen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2121-5

Auteursinformatie

Isala klinieken, locatie Sophia, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Dr.Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Leiden.

Mw.dr.K.W.M.Bloemenkamp, gynaecoloog-perinatoloog.

VU Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Mw.dr.A.C.Bolte, gynaecoloog-perinatoloog.

Erasmus MC-Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Rotterdam.

Hr.dr.J.J.Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Utrecht.

Hr.dr.M.P.Heringa, gynaecoloog-perinatoloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Nijmegen.

Hr.prof.dr.F.K.Lotgering, gynaecoloog-perinatoloog.

Máxima Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Veldhoven.

Hr.prof.dr.S.G.Oei, gynaecoloog-perinatoloog.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Maastricht.

Hr.dr.J.P.M.Offermans, gynaecoloog-perinatoloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Mw.dr.A.H.P.Schaap, gynaecoloog-perinatoloog (tevens: secretaris sectie Bijzondere Perinatologische Zorg).

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Groningen.

Mw.drs.K.M.Sollie-Szarynska, gynaecoloog-perinatoloog.

Contact Hr.dr.J.van Eyck, gynaecoloog-perinatoloog (jvaneyck@wxs.nl)

Verantwoording

Namens de sectie Bijzondere Perinatologische Zorg van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties