Online vestibulaire revalidatie bij chronische duizeligheid in de huisartsenpraktijk*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Vincent A. van Vugt
J.C. (Hans) van der Wouden
Otto R. Maarsingh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4818

Het is al jaren bekend dat vestibulaire revalidatie een veilige en effectieve behandeling is voor chronische duizeligheid.1-3 Wij deden gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek (RCT) in de huisartsenpraktijk waaruit blijkt dat ook online aangeboden vestibulaire revalidatie effectief is.4

Achtergrond

In Nederland bezoekt 10% van de 65-plussers de huisarts minimaal één keer per jaar vanwege vestibulaire klachten zoals duizeligheid of draaiduizeligheid.5 Wanneer de vestibulaire klachten maanden tot jaren blijven bestaan, spreken we van een chronisch vestibulair syndroom.6 Een gepersonaliseerde vorm van oefentherapie, vestibulaire revalidatie, is wereldwijd de aanbevolen behandeling voor dit syndroom.7-9 Vestibulaire revalidatie bestaat uit een gepersonaliseerd oefenschema met eenvoudige, dagelijkse oefeningen die zijn bedoeld om het evenwichtssysteem te activeren.1 Vestibulaire revalidatie vindt meestal plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut, maar de laatste jaren bleken schriftelijke zelfhulpmethodes ook veilig en effectief.3

Huidige praktijk in Nederland

In de gereviseerde NHG-standaard Duizeligheid uit 2017 wordt vestibulaire revalidatie…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Amsterdam: drs. V.A. van Vugt, huisarts in opleiding en promovendus; dr. J.C. van der Wouden, methodoloog; dr. O.R. Maarsingh, huisarts-onderzoeker.

Contact V.A. van Vugt (v.vanvugt@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: deze studie is gefinancierd door ZonMw (programma Kwaliteit van Zorg, grant number 839110015). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Welmoed Kreb, Claudia van Doorenmaalen en Marlieke de Vos hielpen bij het verzamelen van de data.

Auteur Belangenverstrengeling
Vincent A. van Vugt ICMJE-formulier
J.C. (Hans) van der Wouden ICMJE-formulier
Otto R. Maarsingh ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties