Onderzoek ‘Seks onder je 25e 2017’

Seksuele gezondheid van Nederlandse jongeren
Onderzoek
23-05-2018
Hanneke de Graaf, Marieke van den Borne, Sanne Nikkelen, Denise Twisk en Suzanne Meijer

Samenvatting

Doel

Inzicht geven in de seksuele gezondheid van jongeren van 12-24 jaar in Nederland. GGD’en en andere stakeholders op het gebied van seksuele gezondheidsbevordering werden betrokken bij verschillende fasen van het onderzoek, waardoor de resultaten beter toegepast kunnen worden om de seksuele gezondheid van jongeren op peil te houden of te verbeteren.

Opzet

Grootschalig representatief transversaal onderzoek dat eerder werd uitgevoerd in 2005 en 2012.

Methode

We gebruikten gegevens van leerlingen uit het voortgezet onderwijs (leeftijd 12-16 jaar) en gegevens van een steekproef van jongeren uit het bevolkingsregister (leeftijd 17-24 jaar). 15 GGD’en wierven in de eigen regio extra respondenten, zodat ze betrouwbare en representatieve cijfers verkregen over de seksuele gezondheid van jongeren op lokaal niveau. Deze investering leidde er mede toe dat in totaal 20.500 jongeren een vragenlijst invulden met vragen over een breed scala aan seksualiteit-gerelateerde thema’s.

Resultaten

Jongeren namen de tijd voor hun seksuele start en beschermden zichzelf goed tegen zwangerschap. Nieuwe ontwikkelingen waren zichtbaar in het gebruik van onlinemedia voor sexting en het ontmoeten van partners. Het condoomgebruik liet te wensen over, met name bij wisselende partners, en seksueel geweld kwam ondanks een afname nog te vaak voor.

Conclusie

Op verschillende terreinen gaat het goed met de seksuele gezondheid van jongeren, maar er zijn ook zorgen. De resultaten van dit onderzoek zijn besproken met de stakeholders. De aanbevelingen voor interventies, zorg en beleid die voortkwamen uit deze besprekingen zullen worden opgenomen in een nationaal actieplan.

Infographic

Het NTvG geeft in een samenvattende infographic een beeld van de seksuele ervaringen en activiteit onder jongeren (zie dit artikel) en ouderen (zie: D2753). 

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing