Onderzoek naar medisch tuchtrecht onder de loep

Commentaar
25-08-2020
Jaap F. Hamming

Het medisch tuchtrecht beoogt om middels een speciaal college te beoordelen of een zorgverlener heeft gehandeld volgens de voor hem of haar geldende professionele standaard.1 Elders in het NTvG staan de resultaten beschreven van Pinto-Sietsma en collega’s, die onderzochten of het tuchtrecht in de periode 2007-2017 is ‘verhard’.2

Auteursinformatie

LUMC, afd. Heelkunde, Leiden: prof.dr. J.F. Hamming, chirurg.

Contact: J.F. Hamming (j.f.hamming@lumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Jaap F. HammingICMJE-formulier