Hoog tijd voor fundamenteel onderzoek naar tuchtrecht

Een stethoscoop en hamer
Gerrit J. Jager
Sara-Joan Pinto-Sietsma
Menno D. Oosterhoff*
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7482
Abstract

Het medisch tuchtrecht staat ter discussie. Werkt het zoals het bedoeld is? Worden er daadwerkelijk lessen uit de tuchtzaken getrokken? De hoogste tijd voor fundamenteel onderzoek, betoogt de werkgroep Turecht, die ook suggesties doet voor onderzoeksvragen.

Het functioneren van het tuchtrecht, ondergebracht in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), staat al ter discussie sinds het tuchtrecht op 1 december 1997 in werking trad. Na twee wettelijke evaluaties – de laatste in 2013 – talloze artikelen en meerdere dissertaties, blijft het de vraag of het tuchtrecht slaagt in het verwezenlijken van zijn doelstellingen, namelijk bij te dragen aan het verbeteren en in stand houden van de kwaliteit van de gezondheidszorg.1 Hiervoor is meer empirisch onderzoek nodig,2 maar in plaats daarvan verschijnen er vooral evaluaties en rapporten.

Het meest recente rapport is getiteld ‘Toekomstbestendig tuchtrecht: de lerende werking van het tuchtrecht en team- en netwerkverantwoordelijkheid in het tuchtrecht op grond van de Wet BIG’.3 Dit rapport, dat wij verder zullen aanduiden als ‘het rapport’, stellen wij in dit artikel ter discussie, omdat het de suggestie wekt dat er van het…

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Kwaliteit en Veiligheid, ’s-Hertogenbosch: dr. G.J. Jager, radioloog niet praktiserend. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Klinische epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica, Amsterdam: dr. S.J. Pinto-Sietsma, vasculair internist en klinisch epidemioloog. Thesinge: drs. M.D. Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater, vrijgevestigd.

*Namens de werkgroep Turecht (zie de kadertekst)

Contact G.J. Jager (gerrit.jager@planet.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De auteurs zijn lid van de werkgroep Turecht (zie de kadertekst).

Auteur Belangenverstrengeling
Gerrit J. Jager ICMJE-formulier
Sara-Joan Pinto-Sietsma ICMJE-formulier
Menno D. Oosterhoff* ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties