Onderzoek naar dehydratie

Fysische diagnostiek
17-12-2010
Jantien D. de Loor, Robert Zietse en Tjeerd O.H. de Jongh
  • Dehydratie is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte bij kinderen en bejaarden.

  • Acuut gewichtsverlies is de betrouwbaarste maat voor dehydratie.

  • Daarnaast wordt een scala aan fysisch-diagnostische bevindingen gebruikt om de hydratietoestand vast te stellen; deze hebben elk voor zich een zeer beperkte voorspellende waarde.

  • In de klinische praktijk kan men bepalen of verder onderzoek en rehydratiebehandeling noodzakelijk is door anamnestische informatie en bevindingen bij lichamelijk onderzoek te combineren.