Onderwijsvisitatie geneeskunde en gezondheidswetenschappen; een blik in het eindrapport

Opinie
L.N. Bouman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1491-2

Begin mei van dit jaar verscheen het reeds enkele maanden met spanning verwachte rapport van de ‘Visitatie-commissie’ die het onderwijs van alle faculteiten Geneeskunde en daarmee verwante faculteiten in de gezondheidszorg grondig heeft bestudeerd en beoordeeld.1 Deze omvangrijke operatie vond plaats in het najaar van 1991, op basis van een door elke faculteit afzonderlijk opgestelde ‘zelfstudie’, een over het algemeen zeer informatief boekwerk van één of twee delen dat naast een kritische beschouwing van de kant van de faculteit over goede en slechte kanten van haar onderwijsprestatie een schat aan kwantitatieve gegevens bevat over de zwaarte van de onderwijsinspanning, de personele invulling, het onderwijsrendement etc. Alleen al de verschijning van deze zelfstudies maakte deze visitatie tot een opmerkelijke gebeurtenis; de commentaren en aanbevelingen die nu daarenboven in het visitatierapport zijn neergelegd, markeren de ontwikkelingen die het medisch onderwijs de komende jaren zal doormaken.

De commissie bestond uit 17 personen…

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, Fysiologisch Laboratorium, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.L.N.Bouman, fysioloog; voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties