Onderwijs in het voorschrijven aan ouderen moet beter

Perspectief
C.J.P.W. (Karen) Keijsers
Paul A.F. Jansen
J.R.B.J. (Koos) Brouwers
Dick J. de Wildt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9609
Abstract

Samenvatting

Fouten bij het voorschrijven van medicatie kunnen tot grote schade bij de patiënt leiden. Naar schatting zijn er in Nederlands jaarlijks 7000 vermijdbare medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames waarvan een groot deel toe te schrijven is aan voorschrijffouten. Ouderen lopen in het bijzonder gevaar, mede doordat oudere patiënten vaak meerdere geneesmiddelen voorgeschreven krijgen. Goed onderwijs over voorschrijven is essentieel voor iedereen met voorschrijfbevoegdheid. In de huidige situatie zijn er verschillende knelpunten: (a) de nadruk in de geneeskundeopleiding ligt nog te veel op basiskennis in plaats van op patiëntgerelateerde kennis en vaardigheden; (b) er is veelal geen toetsing op iemands bekwaamheid voordat hij of zij mag voorschrijven; (c) er is geen verplichting tot het bijhouden van de kennis en vaardigheden op het gebied van farmacotherapie gedurende de werkzame carrière. In dit artikel lichten wij toe hoe dit anders zou kunnen, zodat uiteindelijk alle kwetsbare oudere patiënten bij elke voorschrijver in veilige handen zijn.

Auteursinformatie

Jeroen Bosch ziekenhuis, afd. Klinische Geriatrie,’s-Hertogenbosch.

Dr. C.J.P.W. Keijsers, klinisch geriater en klinisch farmacoloog.

UMC Utrecht, Utrecht.

Afd. Geriatrie: dr. P.A.F. Jansen, klinisch geriater en klinisch farmacoloog (tevens: EPHOR, Utrecht).

Afd. Translational Neurosciences: prof.dr. D.J. de Wildt, farmacoloog.

Expertise Centrum Pharmacotherapie bij Ouderen (EPHOR), Utrecht.

Prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (tevens: Rijksuniversiteit Groningen, afd. Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg).

Contact dr. C.J.P.W. Keijsers (k.keijsers@jbz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
C.J.P.W. (Karen) Keijsers ICMJE-formulier
Paul A.F. Jansen ICMJE-formulier
J.R.B.J. (Koos) Brouwers ICMJE-formulier
Dick J. de Wildt ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties