Onderliggende oogaandoening als oorzaak van psychiatrisch geduide klachten

Klinische praktijk
Wei-Yong Wang
Saskia P.A. van Hulst-Ginjaar
Johannes M. de Nie
Marietta Swart-van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8760
Abstract

Dames en Heren,

Er bestaan verscheidene oorzaken van hoofdpijn, variërend van spanning tot ernstigere aandoeningen. Wij beschrijven 2 patiënten met hoofdpijn bij wie deze klacht in eerste instantie als psychiatrisch werd geduid, maar na nauwkeurige evaluatie een oogheelkundige oorzaak bleken te hebben. Beide patiënten hadden een oogheelkundige voorgeschiedenis. Deze klinische les benadrukt hoe belangrijk het is om patiënten met vage klachten zonder duidelijke somatische oorzaak niet direct een psychiatrische stempel te geven en goed na te blijven denken.

Patiënt A, een 21-jarige vrouw, bezocht de oogarts voor een second opinion vanwege forse hoofdpijn. Zij was bekend met hoofdpijn die werd veroorzaakt door scheelzien (strabismus), waarvoor zij op 16-jarige leeftijd een strabismusoperatie had ondergaan. Na de operatie namen de hoofdpijn en het scheelzien toe en kreeg zij tevens last van dubbelzien. Daarom bleef zij onder behandeling bij de oogarts en onderging zij in een periode van 4 jaar 4 strabismusoperaties, zonder…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Oogheelkunde, Leiden.

Drs. W.Y. Wang, aios oogheelkunde; S.P.A. van Hulst-Ginjaar en J.M. de Nie, orthoptisten; drs. M. Swart-van den Berg, oogarts.

Contact drs. W.Y. Wang (w.y.wang@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wei-Yong Wang ICMJE-formulier
Saskia P.A. van Hulst-Ginjaar ICMJE-formulier
Johannes M. de Nie ICMJE-formulier
Marietta Swart-van den Berg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties