Functionele visusklachten: tijdig onderzoek loont

Klinische praktijk
M.M. (Mies) van Genderen
Gerard C. de Wit
Frans C.C. Riemslag
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9656
Abstract

Dames en Heren,

Bij 1-5% van de patiënten die verwezen worden naar een oogarts of orthoptist met visusklachten, wordt geen verklarende organische oorzaak gevonden;1,2 men spreekt dan van een ‘functionele visusdaling’.3 In dit artikel laten wij aan de hand van 3 patiënten zien dat het vroegtijdig en objectief vaststellen van de visuele functies het verrichten van onnodig en duur diagnostisch onderzoek kan voorkomen. Sporadisch zorgt dit ook voor tijdige herkenning van een ernstige organische oorzaak van de visusklachten.

Patiënt A, een 9-jarig meisje, werd naar ons verwezen omdat ze sinds enkele maanden hoofdpijn en een verminderde visus had, en dubbelbeelden zag. Deze klachten waren ontstaan na een psychologisch onderzoek, dat was afgenomen vanwege leesproblemen. Oogheelkundig onderzoek bij de eigen oogarts was zonder afwijkingen, evenals neurologisch onderzoek inclusief beeldvormend onderzoek met MRI bij een neuroloog. Zowel de oogarts als neuroloog vermoedde functionele visusklachten.

Bij oogheelkundig onderzoek konden we de…

Auteursinformatie

Bartiméus, Diagnostiek Visuele Aandoeningen, Zeist.

Dr. M.M. van Genderen, oogarts; dr.ir. G.C. de Wit en dr. F.C.C. Riemslag, klinisch fysici visueel systeem

Contact dr. M.M. van Genderen (mvgenderen@bartimeus.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
M.M. (Mies) van Genderen ICMJE-formulier
Gerard C. de Wit ICMJE-formulier
Frans C.C. Riemslag ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties