Onderhandelen in de spreekkamer.

Media
I.M. Okkes
H. Lamberts
J.A. Mazel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:248

Onderhandelen in de spreekkamer. Posttraditionele geneeskunde en tandheelkunde. Onder redactie van I.M.Okkes en H.Lamberts. 136 bl., fig. Coutinho, Bussum 2000. ISBN 90-628-3196-6. Prijs: ingen. ƒ 49,50.

In het eerste hoofdstuk van dit voornamelijk voor huisartsen en tandartsen geschreven boek wordt uitgelegd wat posttraditionele geneeskunde is. Het gaat daarbij om patiënten die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties