Onderdiagnostiek naar anemie in de eerste lijn

D6680_F0
Anne-Margreet de Jong
Caitlin Bozic
Firmin Candido
Karlijn J. van Stralen
Bauke A. de Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6680
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of huisartsen de oorzaak van de anemie bij hun patiënten kunnen vaststellen op basis van de aangevraagde laboratoriumdiagnostiek en of zij de NHG-standaard daarbij volgen.

Opzet

Retrospectief observationeel onderzoek.

Methode

De onderzoekspopulatie bestond uit 20.004 volwassen patiënten met een anemie die was aangetoond bij laboratoriumonderzoek uitgevoerd door Atalmedial in 2019. De criteria van de NHG-standaard werden gebruikt om de oorzaak van de anemie vast te stellen. De NHG-standaard werd gevolgd wanneer bij het eerste laboratoriumonderzoek een hemoglobinebepaling werd aangevraagd en bij het tweede onderzoek alleen een juiste combinatie van bepalingensets volgde. Er werd gebruikgemaakt van beschrijvende statistiek en ‘multilevel’-regressieanalyse.

Resultaten

Bij 38,7% van de patiënten kon een mogelijke oorzaak van de anemie worden vastgesteld binnen twee laboratoriumonderzoeken. Vrouwen ≥ 80 jaar en vrouwen van 18-44 jaar hadden de grootste kans dat een mogelijke oorzaak van anemie werd gevonden. Bij 59% van de patiënten werd het eerste laboratoriumonderzoek volgens de NHG-standaard aangevraagd. Bij 19,3% van hen (11,4% van totaal) volgde een tweede laboratoriumonderzoek. Bij 10,4% van deze patiënten (1,2% van het totaal) werd het tweede onderzoek uitgevoerd volgens de NHG-standaard.

Conclusie

De oorzaak van een anemie kan in de dagelijkse praktijk vaak niet worden vastgesteld op basis van laboratoriumonderzoek, doordat er vaak geen tweede laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd. De NHG-standaard wordt weinig nauwkeurig gevolgd bij de diagnostiek naar anemie.

Auteursinformatie

Atalmedial diagnostische centra, Amsterdam: dr. A.M. de Jong, laboratoriumspecialist klinische chemie; dr. B.A. de Boer, laboratoriumspecialist klinische chemie en hematologie. VU, faculteit Geneeskunde, afd. Cardiovascular Research, Amsterdam: C. Bozic, student. Gezondheidscentrum Rijnland, Leiderdorp: drs. F. Candido, huisarts. Spaarne Gasthuis, afd. Academie, Hoofddorp: dr. K.J. van Stralen, epidemioloog.

Contact B.A. de Boer (bdeboer@atalmedial.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Anne-Margreet de Jong ICMJE-formulier
Caitlin Bozic ICMJE-formulier
Firmin Candido ICMJE-formulier
Karlijn J. van Stralen ICMJE-formulier
Bauke A. de Boer ICMJE-formulier
Anemiediagnostiek in de eerste lijn
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties