Het stroomschema voor de laboratoriumdiagnostiek van anemie, zoals die wordt aangevraagd vanuit de huisartsenpraktijk

Opinie
A. Huisman
W.W. van Solinge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2302-4
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2326.

Anemie is in Nederland een veelvoorkomend probleem. In de populatie patiënten van 85 jaar en ouder is de prevalentie ongeveer 30.1 De meest voorkomende oorzaak van anemie is ijzergebrek. De incidentie van deze vorm van anemie in de huisartsenpraktijk in Nederland is circa 6 per 1000 patiënten per jaar.2 Echter, door migratie komen vroeger zeldzame oorzaken van anemie, zoals sikkelcelanemie en thalassemie, tegenwoordig vaker voor in Nederland, net als in andere westerse landen.3-5 In een groep opeenvolgende zwangeren die gecontroleerd werden in verband met zwangerschapsbegeleiding in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam bleek 5,4 van hen draagster van sikkelcelziekte. Onder vrouwen van Afrikaanse afkomst liep dit percentage op tot 15,7.6

In dit artikel gaan wij in op de laboratoriumdiagnostiek van anemie naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van Oosterhuis et al., die elders in dit tijdschriftnummer staan.7

Men…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Hr.dr.A.Huisman en hr.prof.dr.W.W.van Solinge, klinisch chemici.

Contact hr.dr.A.Huisman (a.huisman@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties