Zijn er juridische obstakels of praktische bezwaren?

Oncologische kennis delen via expertpanels

Perspectief
Tessa Hellingman
Simona F. Tiems
Lotte F. Brakel
Geert Kazemier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3231
Abstract

Samenvatting

Door concentratie en groeiende specialisatie binnen de oncologische zorg is het onmogelijk dat in elk ziekenhuis de actueelste kennis van diagnostische en therapeutische mogelijkheden aanwezig is. Kennis wordt daarom steeds vaker gedeeld via consulentschappen. Indien deze consulten niet toereikend zijn, kunnen expertpanels specifieke vragen over bijvoorbeeld de primaire tumor of uitzaaiingen beantwoorden. Bij deze nieuwe vorm van consultatie is het van belang dat de rechten van zowel de patiënt als de professional worden geborgd. Wij beschrijven in dit artikel de juridische kaders waarbinnen een expertpanel mag en kan werken. Als aan bepaalde voorwaarden voor het gebruik van medische gegevens, de aanvraag en de samenstelling van het expertpanel wordt voldaan, zijn er geen juridische obstakels of praktische bezwaren om expertpanels in te voeren in de medische praktijk.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc. Afd. Heelkunde: T. Hellingman, MSc, promovenda; prof.dr. G. Kazemier, chirurg. Afd. Bestuurlijke en Juridische zaken: mr. L.F. Brakel, jurist medische zaken. Legaltree, Leiden: mr. S.F. Tiems, advocaat gezondheidsrecht.

Contact T. Hellingman (t.hellingman@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tessa Hellingman ICMJE-formulier
Simona F. Tiems ICMJE-formulier
Lotte F. Brakel ICMJE-formulier
Geert Kazemier ICMJE-formulier
Artsen en juristen leven in gescheiden werelden

Ook interessant

Reacties