Mag je informatie delen als patiënten iemand meenemen?

3 aapjes
Esther J. Oldekamp
E.J.T. (Joanne) Verweij
Martine C. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7102
Abstract

Vraag

Mag je er impliciet van uitgaan dat meerderjarige, wilsbekwame patiënten toestemmen in het delen van informatie wanneer ze iemand meenemen?

Juridische achtergrond

Het komt regelmatig voor dat een patiënt op eigen initiatief een meerderjarige begeleider meeneemt naar de spreekkamer. Daar wordt noodzakelijkerwijs over de patiënt gesproken. Door in het bijzijn van een derde over de patiënt te spreken, wordt het beroepsgeheim doorbroken.

Bij wilsonbekwaamheid of minderjarigheid van een patiënt kan sprake zijn van vertegenwoordiging, en dan geldt in beginsel dat de hulpverlener de voor de zorg noodzakelijke informatie mag delen met de vertegenwoordiger.1 Maar in bovengenoemde casus ging het om een meerderjarige, wilsbekwame patiënt. Door het dossier van de patiënt op tafel te leggen terwijl de partner van de patiënt mee kon lezen, heeft de gynaecoloog haar geheimhoudingsplicht doorbroken.2 Het is mogelijk dat zij daarbij uitging van veronderstelde toestemming tot het delen van informatie over de patiënt…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. Sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg: mr. E.J. Oldekamp, jurist; prof.dr. M.C. de Vries, kinderarts en ethicus. Afd. Gynaecologie & Verloskunde: dr. E.J.T. Verweij, gynaecoloog en perinatoloog.

Contact E.J. Oldekamp (e.j.oldekamp@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther J. Oldekamp ICMJE-formulier
E.J.T. (Joanne) Verweij ICMJE-formulier
Martine C. de Vries ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Dit artikel wordt besproken inBeroepsgeheim, antibiogram en ‘ballenalarm’

Gerelateerde artikelen

Reacties