Oesophagusafwijkingen als oorzaak van niet-cardiale pijn op de borst bij patiënten op een hartbewakingsafdeling

Onderzoek
H.G.Th. Lam
W. Dekker
G. Kan
L.M.A. Akkermans
G.P. van Berge Henegouwen
A.J.P.M. Smout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:687-92
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen hoe vaak oesophagusafwijkingen (reflux, motiliteitsstoornissen) voorkomen bij patiënten die wegens retrosternale niet-cardiale pijn op een hartbewakingsafdeling worden opgenomen.

Plaats

St. Elisabeth of Groote Gasthuis, Haarlem.

Opzet

Prospectief

Patiënten en methode

Bij 41 patiënten die met een aanval van acute, ernstige retrosternale pijn, wegens een vermoed myocardinfarct op de hartbewakingsafdeling werden opgenomen, maar die een normaal ECG en bij herhaling normale serumactiviteit van de hartenzymen hadden, werd in de acute fase een gecombineerde 24-uursregistratie van druk en zuurgraad in de oesophagus verricht. Alle patiënten ondergingen het onderzoek zonder problemen. Na de meting werden de druk- en pH-gegevens automatisch met behulp van een computer geanalyseerd.

Resultaten

Van de 41 patiënten hadden 30 (73) een of meer pijnaanvallen (in totaal waren er 63 pijnaanvallen) gedurende de gecombineerde 24-uursmeting. Van de pijnaanvallen bleek 43 samen te gaan met een abnormale motiliteit van de oesophagus en 30 met reflux; 27 was niet gecorreleerd met functionele afwijkingen van de oesophagus.

Conclusie

Gecombineerde 24-uursregistratie van druk en zuurgraad in de oesophagus in de acute fase van niet-cardialepijn op de borst is een waardevolle techniek, die vaak leidt tot het herkennen van een slokdarmafwijking als oorzaak van, de pijn.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Gastro-enterologie: H.G.Th.Lam, internist; prof.dr. G.P.van Berge Henegouwen en dr.A.J.P.M.Smout, gastro-enterologen.

Afd. Heelkunde: prof.dr.L.M.A.Akkermans, fysioloog.

Elisabeth Gasthuis, Haarlem.

Afd. Cardiologie: dr.G.Kan, cardioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.W.Dekker, internist.

Contact H.G.Th.Lam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties