De waarde van ambulante 24-uursslokdarmmanometrie bij de diagnostiek van retrosternale pijn van niet-cardiale origine

Onderzoek
R. Breumelhof
A.J.P.M. Smout
M. Breedijk
L.M.A. Akkermans
J.H.S.M. Nadorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2124-9
Abstract

Samenvatting

De klinische toepasbaarheid van 24-uursregistratie van pH en druk in de slokdarm met automatische data-analyse werd onderzocht bij 33 patiënten met pijn op de borst van niet-cardiale origine. Aansluitend op conventionele slokdarmmanometrie en een provocatietest met edrofonium werd deze methode toegepast. Bij 17 patiënten kon op grond van conventionele drukmeting met provocatietest en 24-uurs-pH-meting een oesofageale oorzaak van de klachten worden aangetoond: 6 patiënten hadden een slokdarmmotiliteitsstoornis, 3 patiënten reageerden positief op toediening van edrofonium en 8 patiënten hadden pijn die bleek samen te hangen met gastro-oesofageale reflux. De 24-uursslokdarmmanometrie bracht bij geen van de onderzochte patiënten die gedurende de meting pijnaanvallen hadden, nieuwe motorische afwijkingen aan het licht.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Chirurgie: R.Breumelhof, assistent-geneeskundige; prof.dr.

L.M.A.Akkermans, fysioloog-farmacoloog.

Afd. Gastro-enterologie: dr.A.J.P.M.Smout, gastro-enteroloog.

Instrumentele Dienst: ing.M.Breedijk, elektronicus.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Gastro-enterologie, Nieuwegein.

Dr.J.H.S.M.Nadorp, gastro-enteroloog.

Contact R. Breumelhof

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties