Oefentherapie bij artrose van de heup of knie

Klinische praktijk
Joost Dekker
Wilfred Peter
Marike van der Leeden
Willem F. Lems
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3462
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • ‘Exercise is medicine’: oefentherapie leidt tot minder pijn en minder beperkingen in het functioneren bij artrose van de knie, terwijl bij artrose van de heup deze effecten waarschijnlijk zijn.

  • Nader onderzoek naar oefentherapie is gewenst, omdat medicatie die de progressie van artrose remt niet beschikbaar is, pijnstillende medicatie tot bijwerkingen kan leiden en chirurgische interventies bij voorkeur pas in een laat stadium toegepast worden.

  • Klassieke oefentherapie is gericht op het verbeteren van spierkracht, aeroob vermogen, beweeglijkheid van gewrichten en het trainen van het lopen en dagelijkse activiteiten.

  • Nieuwe vormen van doelgerichte oefentherapie zijn in ontwikkeling; deze zijn gericht op het corrigeren van een laag activiteitenniveau en op het corrigeren van instabiliteit van de knie.

  • Bij artrosepatiënten met overgewicht leidt afvallen, bij voorkeur in combinatie met oefentherapie, tot minder pijn en beperkingen.

  • Oefentherapie met aanpassingen voor comorbide aandoeningen is in ontwikkeling.

Auteursinformatie

VUmc, Amsterdam.

Afd. Reumatologie, MOVE: prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog.

Reade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie, Amsterdam.

W. Peter, fysiotherapeut.

Contact Afd. Revalidatiegeneeskunde, EMGO+: prof.dr. J. Dekker, psycholoog; dr. M. van der Leeden, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut (j.dekker@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: Prof.dr. J. Dekker ontving via zijn instituut een beurs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en vergoeding voor lezingen van Abbott. W. Peter ontving financiële ondersteuning voor het reviseren van de Nederlandse fysiotherapierichtlijn waarop het tekstgedeelte van dit artikel over de effectiviteit van oefening is gebaseerd. Prof.dr. W.F. Lems ontving vergoedingen voor consultancy van MSD, Pfizer en Servier. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 1 juni 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties