Pijnbeloop bij vroeg-symptomatische knieartrose*

Onderzoek
Alex N. Bastick
Janet Wesseling
Jurgen Damen
Saskia P.J. Verkleij
Pieter J. Emans
Patrick J.E. Bindels
Sita M.A. Bierma-Zeinstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D449
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van het beloop van pijn (pijntraject) bij patiënten met vroeg-symptomatische knieartrose en risicofactoren voor deze pijntrajecten definiëren.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

We verkregen de gegevens voor dit onderzoek uit de ‘Cohort heup en cohort knie’ (CHECK)-studie. Deelnemers die bij aanvang van deze studie knieartrose hadden, werden geïncludeerd. We onderzochten patiëntkenmerken bij studieaanvang wat betreft demografie, anamnese en lichamelijk onderzoek. Pijn werd jaarlijks gemeten met een numerieke scoring. We definieerden verschillende pijntrajecten met een latenteklassegroeianalyse. Om relatieve risico’s te berekenen gebruikten we een multinomiale logistische-regressieanalyse.

Resultaten

We includeerden 705 patiënten en definieerden 6 pijntrajecten met een gunstig of ongunstig beloop. Wij vonden significante verschillen in patiëntkenmerken bij studieaanvang tussen de verschillende pijntrajectgroepen, waaronder in BMI, ernst van de klachten en pijncopingstrategieën. Een hogere BMI bij studieaanvang, een lager opleidingsniveau, meer comorbiditeit, hogere scores voor beperkingen van activiteiten en een pijnlijke kniegewrichtsspleet waren vaker gerelateerd aan trajecten die werden gekenmerkt door meer pijn bij de eerste presentatie en aan pijnprogressie; we vonden geen verband voor röntgenkenmerken bij studieaanvang.

Conclusie

Wij definieerden 6 pijntrajecten bij patiënten met vroeg-symptomatische knieartrose. Onze resultaten kunnen artsen helpen patiënten met symptomatische knieartrose die frequentere controle nodig hebben, beter te onderscheiden van patiënten bij wie een afwachtend beleid gerechtvaardigd is. Röntgenonderzoek heeft geen meerwaarde in de huisartsenpraktijk bij de follow-up van patiënten met vroeg-symptomatische knieartrose.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Journal of General Practice (2016;66:32-9) met als titel ‘Defining knee pain trajectories in early symptomatic knee osteoarthritis in primary care: 5-year results from a nationwide prospective cohort study (CHECK)’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Drs. A.N. Bastick en drs. J. Damen, huisartsen-epidemiologen; dr. S.P.J. Verkleij, onderzoeker; prof.dr. P.J.E. Bindels, huisarts; prof.dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, onderzoeker.

UMC Utrecht, afd. Reumatologie en klinische immunologie, Utrecht.

Dr. J. Wesseling, onderzoeker.

Maastricht UMC+, afd. Orthopedie, Maastricht.

Dr. P.J. Emans, orthopeed.

Contact drs. A.N. Bastick (a.bastick@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Alex N. Bastick ICMJE-formulier
Janet Wesseling ICMJE-formulier
Jurgen Damen ICMJE-formulier
Saskia P.J. Verkleij ICMJE-formulier
Pieter J. Emans ICMJE-formulier
Patrick J.E. Bindels ICMJE-formulier
Sita M.A. Bierma-Zeinstra ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties