Behoefte aan nuance in het veld van Planetaryhealth

O, is dat zo?

Een rood vlak met uitgesneden vraagteken
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7658

Samenvatting

Dit persoonlijk relaas gaat over hoe lastig het kan zijn een basishouding van scepsis en niet-goedgelovigheid te verenigen met een wellicht onbedoelde, maar wel gevoelde druk om klimaat- en milieuvraagstukken zonder nuancering of kritiek te adopteren. De aarde warmt op, de vervuiling neemt toe en de planeet en haar inwoners lijden daaronder. Wie dat betwist heeft het mis. Maar mag je soms toch twijfelen? Aan bepaalde argumentaties, of het allemáál zwart-wit is, of aan de soms wel erg apocalyptische voorspellingen van een dreigende ondergang? Herkent u deze aarzelingen?

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: prof.dr. Y.M. Smulders, internist (tevens adjunct-hoofdredacteur NTvG).

Contact Y.M. Smulders (y.smulders@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Yvo M. Smulders ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties