'Nurse practitioner' even bekwaam als assistent-geneeskundige voor de behandeling van stabiele patiënten na een recent myocardinfarct, maar met meer tevredenheid bij patiënten
Open

Onderzoek
18-11-2006
C.J.M. Broers, J. Smulders, T.J. van der Ploeg, A.E.R. Arnold en V.A.W.M. Umans

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Cardiologie, Postbus 1800, 1815 JD Alkmaar.
Mw.C.J.M.Broers, nurse practitioner; mw.J.Smulders, verpleegkundig manager; hr.T.J.van der Ploeg, statisticus; hr.prof.dr.A.E.R.Arnold en hr.dr.V.A.W.M.Umans, cardiologen.
Correspondentieadres: hr.dr.V.A.W.M.Umans (v.umans@mca.nl).