Nontuberculeuze mycobacteriën: klinisch relevant

Stand van zaken
29-03-2010
Jakko van Ingen, Wouter Hoefsloot, Wiel C.M. de Lange, Cecile Magis-Escurra, P.N.R. (Richard) Dekhuijzen, Martin J. Boeree en Dick van Soolingen
  • De nontuberculeuze of atypische mycobacteriën (NTM) zijn een groep van veelal opportunistische pathogenen die toenemend worden aangetoond bij patiënten en steeds vaker verantwoordelijk blijken voor ziekte.

  • Oorzaken hiervan zijn diverse gastheerfactoren, zoals de vergrijzing met een toename van het aantal chronisch zieken, maar de NTM worden ook vaker aangetoond door verbeterde diagnostische technieken in de laboratoria.

  • De klinische relevantie verschilt sterk per species en wordt uitgedrukt in het percentage patiënten bij wie de gevonden NTM daadwerkelijk veroorzaker van het klinisch beeld is.

  • Longinfecties door NTM lijken op longtuberculose en zijn het frequentst, gevolgd door lymfadenitis bij kinderen.

  • De behandeling van NTM-infecties is langdurig, gecompliceerd en vaak ineffectief. Tijdig overleg met de beschikbare expertisecentra is daarom gerechtvaardigd. Ook moet worden overwogen nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling op te stellen.