Non-invasieve bepaling levervet met <sup>1</sup>H-MR-spectroscopie

Klinische praktijk
Jochem R. van Werven
Aart J. Nederveen
Jaap Stoker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2756
Abstract

Samenvatting

Bij leversteatose is er sprake van stapeling van vet in de lever. De prevalentie van leversteatose neemt wereldwijd toe omdat er bij niet-alcoholische leververvetting (‘non-alcoholic fatty liver disease’; NAFLD) een nauwe relatie is met obesitas en insulineresistentie. De referentiestandaard voor bepaling van leversteatose is leverbiopsie met histologische analyse. Bezwaren hiervan zijn de kans op complicaties, ongerief voor de patiënt en inter-observervariabiliteit. Met proton-MRspectroscopie (1H-MRS) wordt informatie verkregen over de chemische opbouw van weefsels in een spectrum. Zodoende kan 1H-MRS non-invasief de hoeveelheid vet in de lever meten. 1H-MRS is nauwkeurig en reproduceerbaar voor het meten van de hoeveelheid vet in de lever en is bruikbaar bij alle patiënten waar men inzicht wil verkrijgen in de mate van leversteatose, tenzij patiënten contra-indicaties hebben voor MRI. 1H-MRS is niet moeilijk te leren, maar wel dient er enige ervaring met de data-acquisitie opgedaan te worden om kwalitatief goede MR-spectra te maken.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Afd. Radiologie, Amsterdam.

Drs. J.R. van Werven, arts-onderzoeker (thans radioloog in opleiding); dr.ir. A.J. Nederveen, klinisch fysicus; prof.dr. J. Stoker, radioloog.

Contact drs. J.R. van Werven (j.r.vanwerven@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Fonds NutsOhra heeft subsidie verstrekt voor een onderzoek naar 1H-MRS voor patiënten met leversteatose.
Aanvaard op 28 oktober 2010

Ook interessant

Reacties