Consequenties van vetlever zijn onduidelijk

Opinie
Peter L.M. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4568
Abstract

De aandoening niet-alcoholische vetlever (‘non-alcoholic fatty liver disease’, NAFLD) heeft een prevalentie van 20-30% onder de westerse bevolking.1,2 Maar is het wel een ziekte of is het een vorm van vetopslag in de lever die weinig schade veroorzaakt?

Men is het er over eens dat vet in de lever op zich niet schadelijk is, noch voor de lever, noch voor de rest van het lichaam; misschien zijn er zelfs voordelen aan vetopslag in de lever. Een argument hiervoor is dat vet zich beter in de lever kan bevinden dan in de vaatwand. Toch heeft ongeveer 30% van de mensen met te veel vet in de lever ook afwijkende leverenzymwaarden in het serum.

Schadelijkheid vetlever?

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betekenis van verhoogde waarden van transaminasen en γGT in het serum. In de medische praktijk wordt aan dit soort laboratoriumonderzoek veel geld uitgegeven, maar het levert meestal…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm-, Leverziekten, Amsterdam.

Contact Prof.dr. P.L.M. Jansen, mdl-arts (p.l.jansen@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waar P. Jansen werkzaam is, ontving financiële ondersteuning voor zijn advieswerkzaamheden en presentaties van Abbott en Bayer. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 18 januari 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties