Een lijvige epidemie

Niet-alcoholische leververvetting

Klinische praktijk
Maarten E. Tushuizen
A.G. (Onno) Holleboom
Bart G.P. Koot
Hans Blokzijl
Saskia W.C. van Mil
Ger H. Koek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4096
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • De meest voorkomende oorzaak van leververvetting is niet-alcoholische leververvetting (‘non-alcoholic fatty liver disease’, NAFLD).
  • NAFLD wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van leververvetting bij beeldvormend of histopathologisch onderzoek, zonder secundaire oorzaak als overmatig alcoholgebruik of het gebruik van bepaalde medicatie.
  • NAFLD omvat het spectrum van eenvoudige steatose, steatohepatitis (‘non-alcoholic steatohepatitis’, NASH), fibrose en – uiteindelijk – cirrose en hepatocellulair carcinoom.
  • Meerdere factoren spelen een rol in de complexe pathogenese van NAFLD, zoals genetische predispositie, overgewicht, insulineresistentie, inflammatie, galzouten, het darmmicrobioom en voeding.
  • Patiënten met NAFLD hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en maligniteiten, zoals het hepatocellulair carcinoom.
  • Tot op heden zijn er geen medicijnen geregistreerd voor de behandeling van NAFLD; de hoeksteen van de behandeling van NAFLD is aanpassing van de leefstijl, gericht op gewichtsreductie.
Auteursinformatie

LUMC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Leiden: dr. M.E. Tushuizen, mdl-arts. Amsterdam AMC, locatie AMC, Amsterdam. Afd. Vasculaire Geneeskunde: dr. A.G. Holleboom, internist-endocrinoloog. Afd. Kindergeneeskunde: dr. B.G.P. Koot, kinderarts. UMC Groningen, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Groningen: dr. H. Blokzijl, mdl-arts. UMC Utrecht, Center for Molecular Medicine, Utrecht: prof.dr. S.W.C. van Mil, moleculair bioloog. Maastricht UMC+, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Maastricht: dr. G.H. Koek, mdl-arts.

*Namens de NAFLD-werkgroep, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Contact M.E. Tushuizen (m.e.tushuizen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De NAFLD-werkgroep bestaat naast de auteurs uit de volgende leden: dr. Bert C. Baak, mdl-arts (OLVG, Amsterdam), prof.dr. Ulrich H.W. Beuers, mdl-arts (Amsterdam UMC, Amsterdam), dr. Joep de Bruijne, mdl-arts (UMC Utrecht, Utrecht), dr. Karel J. van Erpecum, mdl-arts (UMC Utrecht, Utrecht), Toon de Munck, arts-onderzoeker (Maastricht UMC+, Maastricht), prof.dr. Max Nieuwdorp, internist-endocrinoloog (Amsterdam UMC, Amsterdam), dr. Joanne Verheij, hepatopatholoog (Amsterdam UMC, Amsterdam) Julia J. Witjes, arts-onderzoeker (Amsterdam UMC, Amsterdam) en drs. José Willemse, directeur Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten E. Tushuizen ICMJE-formulier
A.G. (Onno) Holleboom ICMJE-formulier
Bart G.P. Koot ICMJE-formulier
Hans Blokzijl ICMJE-formulier
Saskia W.C. van Mil ICMJE-formulier
Ger H. Koek ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties