Een lijvige epidemie

Niet-alcoholische leververvetting

Klinische praktijk
Maarten E. Tushuizen
A.G. (Onno) Holleboom
Bart G.P. Koot
Hans Blokzijl
Saskia W.C. van Mil
Ger H. Koek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4096
Abstract

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1

Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt) voor nascholing binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.

Toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online.

Samenvatting

  • De meest voorkomende oorzaak van leververvetting is niet-alcoholische leververvetting (‘non-alcoholic fatty liver disease’, NAFLD).
  • NAFLD wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van leververvetting bij beeldvormend of histopathologisch onderzoek, zonder secundaire oorzaak als overmatig alcoholgebruik of het gebruik van bepaalde medicatie.
  • NAFLD omvat het spectrum van eenvoudige steatose, steatohepatitis (‘non-alcoholic steatohepatitis’, NASH), fibrose en – uiteindelijk – cirrose en hepatocellulair carcinoom.
  • Meerdere factoren spelen een rol in de complexe pathogenese van NAFLD, zoals genetische predispositie, overgewicht, insulineresistentie, inflammatie, galzouten, het darmmicrobioom en voeding.
  • Patiënten met NAFLD hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en maligniteiten, zoals het hepatocellulair carcinoom.
  • Tot op heden zijn er geen medicijnen geregistreerd voor de behandeling van NAFLD; de hoeksteen van de behandeling van NAFLD is aanpassing van de leefstijl, gericht op gewichtsreductie.
Auteursinformatie

LUMC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Leiden: dr. M.E. Tushuizen, mdl-arts. Amsterdam AMC, locatie AMC, Amsterdam. Afd. Vasculaire Geneeskunde: dr. A.G. Holleboom, internist-endocrinoloog. Afd. Kindergeneeskunde: dr. B.G.P. Koot, kinderarts. UMC Groningen, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Groningen: dr. H. Blokzijl, mdl-arts. UMC Utrecht, Center for Molecular Medicine, Utrecht: prof.dr. S.W.C. van Mil, moleculair bioloog. Maastricht UMC+, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Maastricht: dr. G.H. Koek, mdl-arts.

*Namens de NAFLD-werkgroep, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Contact M.E. Tushuizen (m.e.tushuizen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De NAFLD-werkgroep bestaat naast de auteurs uit de volgende leden: dr. Bert C. Baak, mdl-arts (OLVG, Amsterdam), prof.dr. Ulrich H.W. Beuers, mdl-arts (Amsterdam UMC, Amsterdam), dr. Joep de Bruijne, mdl-arts (UMC Utrecht, Utrecht), dr. Karel J. van Erpecum, mdl-arts (UMC Utrecht, Utrecht), Toon de Munck, arts-onderzoeker (Maastricht UMC+, Maastricht), prof.dr. Max Nieuwdorp, internist-endocrinoloog (Amsterdam UMC, Amsterdam), dr. Joanne Verheij, hepatopatholoog (Amsterdam UMC, Amsterdam) Julia J. Witjes, arts-onderzoeker (Amsterdam UMC, Amsterdam) en drs. José Willemse, directeur Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten E. Tushuizen ICMJE-formulier
A.G. (Onno) Holleboom ICMJE-formulier
Bart G.P. Koot ICMJE-formulier
Hans Blokzijl ICMJE-formulier
Saskia W.C. van Mil ICMJE-formulier
Ger H. Koek ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties