The non-Hodgkin's lymphomas.

Media
I.T. Magrath
J.C. Kluin-Nelemans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1711

The non-Hodgkin's lymphomas. 2e druk. Onder redactie van I.T.Magrath. 1149 bl., fig., tabellen. Arnold, Londen 1997. ISBN 0-340-55793-1. Prijs: geb. ƒ 466,90.

Na de 1e druk van 1989 is de 2e druk belangrijk uitgebreid. Het boek wil een overzicht geven van alle aspecten van non-Hodgkin-lymfomen (NHL); verwante ziektebeelden (zoals de lymfatische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties