Nog steeds twijfel over bijwerkingen van statines
Open

Commentaar
14-07-2015
Yvo M. Smulders

Zo’n 1,5 miljoen Nederlanders krijgen een statine voorgeschreven. Simvastatine voert de boventoon en wordt ook in de multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ als middel van eerste keuze aanbevolen.1

Van een medicijn dat zo ongelooflijk veel wordt voorgeschreven, zullen alle bijwerkingen wel bekend zijn, zou men denken. De meest bekende bijwerking van statinegebruik is spierpijn.2 Overige bijwerkingen worden geacht zeldzaam of aspecifiek te zijn. ‘Krijgt de patiënt klachten, dan zien we wel verder’, is naar mijn overtuiging een gangbare gedachte.

Wat nu als een patiënt zich ergens in de paar maanden nadat u een statine voorschreef meldt met geheugenverlies? Zou u dan onmiddellijk denken aan een bijwerking van de statine? Misschien komt deze relatie niet spontaan bij u op, maar het Farmacotherapeutisch Kompas meldt deze bijwerking wel. Alleen staat erbij dat de frequentie extreem laag is, namelijk ‘minder dan 0,01%’. Omdat veel voorschrijvers weten dat geheugenverlies verschillende oorzaken kan hebben en de statine doorgaans om een goede ...