Nobelprijs Geneeskunde 1993 voor de ontdekking van gespleten genen

Opinie
H.F. Tabak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2690-3

De Nobelprijs voor Geneeskunde is dit jaar toegekend aan Phillip Sharp en Richard Roberts voor de ontdekking van gespleten genen. Beide wetenschappers leidden in de jaren zeventig onderzoeksgroepen die zich bezighielden met de bestudering van genexpressie bij adenovirussen. Door het relatief geringe aantal genen dat in het adenovirus-DNA is geprogrammeerd, is dit virus een geliefd modelsysteem om complexe biologische processen te bestuderen. Onder andere uit het adenovirusDNA-replicatiewerk van de Utrechtse groep geleid door P.van der Vliet en het onderzoek naar oncogene transformatie door adenovirus dat door Van der Eb wordt verricht in Leiden blijkt dat het adenovirus zich nog steeds in een warme belangstelling mag verheugen.

Bij het onderzoek van Sharp en Roberts stond het proces van genexpressie centraal. Genetische informatie is geprogrammeerd in DNA en mobilisatie van deze informatie (gen) komt tot stand door een RNA-kopie (mRNA) te maken (transcriptie) dat voor een eiwit codeert. Dit mRNA wordt in…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, faculteit Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.F.Tabak, biochemicus.

Ook interessant

Reacties