Nitraat in drinkwater geen duidelijke risicofactor voor ontstaan van diabetes mellitus type 1 bij kinderen in Nederland

Onderzoek
J.M.S. van Maanen
A.W. Ambergen
B.H.R. Wolffenbuttel
H.M. Reeser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1272-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen of er een verband is tussen de incidentie van diabetes mellitus type 1 bij kinderen en nitraatconcentraties in drinkwater in Nederland.

Opzet

Transversaal, beschrijvend.

Methode

Het aantal kinderen van 0-14 jaar in Nederland bij wie diabetes mellitus type 1 was gediagnosticeerd in 1993-1995 werd verkregen van het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde: 1104 op een totaal van 2.829.020 kinderen; van 1064 van hen was de postcode bekend. De gemiddelde nitraatconcentraties in drinkwater in de 3932 postcodegebieden in Nederland in 1991-1995 werden gegroepeerd naar concentratie (< 10, 10-25 en > 25 mg/l) en naar gelijke bevolkingsaantallen. Gestandaardiseerde incidentieratio's (SIR's) werden bepaald voor type-1-diabetes met betrekking tot beide categoriseringen van nitraatconcentraties, geslacht en leeftijd, en vergeleken in univariate analyse door middel van een χ2-toets voor trend. Een vergelijking van relatieve risico's (RR's) werd uitgevoerd via een multivariate analyse door middel van een Poisson-regressiemodel.

Resultaten

De incidentie van diabetes mellitus type 1 nam toe met de leeftijd. Er was geen verband met geslacht of nitraatconcentratie in drinkwater. Voor nitraatconcentraties > 25 mg/l was de SIR 1,46 (95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 0,85-2,07) en het RR 1,46 (95-BI: 0,88-2,43), waarbij de laagste nitraatconcentratie als referentiecategorie gold. In de gebieden met > 25 mg nitraat/l drinkwater woonden 15 van de 1064 kinderen.

Conclusies

Er is geen overtuigend bewijs dat in Nederland nitraat in drinkwater bij de huidige niveaus een risicofactor inhoudt voor het optreden van type-1-diabetes bij kinderen. Gezien de kleine aantallen kan het echter niet uitgesloten worden dat nitraatconcentraties > 25 mg/l drinkwater wel in relatie staan met het vóórkomen van type-1-diabetes.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Faculteit der Gezondheidswetenschappen, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Capaciteitsgroep Gezondheidsrisicoanalyse en Toxicologie: dr.J.M.S. van Maanen, chemicus-moleculair toxicoloog.

Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek: dr.A.W.Ambergen, statisticus.

Academisch Ziekenhuis, capaciteitsgroep Interne Geneeskunde, afd. Endocrinologie, Maastricht.

Dr.B.H.R.Wolffenbuttel, endocrinoloog.

Juliana Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Den Haag.

Contact Dr.H.M.Reeser, kinderarts (j.vanmaanen@grat.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties