Veel kaf onder koren bij reanimatie-apps

Veel kaf onder koren bij reanimatie-apps
Open

Nieuws
14-04-2014
Twan van Venrooij

In Apple’s App Store en op Google Play zijn talloze smartphone-apps te vinden die stellen behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van een reanimatie. Veel van deze apps zijn echter niet gebaseerd op de huidige richtlijnen en slechts een klein aantal is voldoende gebruiksvriendelijk, rapporteren Marco Kalz (Open Universiteit) en collega’s in Journal of Medical Internet Research (2014; epub 19 maart).

Het is niet bekend welke van de vele beschikbare reanimatie-apps echt nuttig zijn. Kalz en medewerkers maakten voor het eerst een overzicht van de bestaande apps en onderzochten hiervan zowel de kwaliteit van de medische informatie als de bruikbaarheid in de praktijk.

Ten eerste stelden 6 SEH-artsen vast aan welke medisch inhoudelijke criteria de apps ten minste moesten voldoen om in de studie meegenomen te worden. Vervolgens evalueerden 2 SEH-artsen in hoeverre de apps overeenkwamen met de huidige aanbevelingen in richtlijnen. De apps die door hen als voldoende kwalitatief werden beschouwd, werden daarna door 14 niet-medici getest op gebruiksvriendelijkheid.

In totaal vonden de auteurs 61 apps over reanimatie(training). 46 hiervan werden beoordeeld door de experts, maar slechts 13 kwamen in aanmerking voor de beschouwing door leken. Uiteindelijk werden 5 apps door hen als gebruiksvriendelijk aangemerkt. Alleen deze apps, waaronder de reanimatie-app van de Nederlandse Hartstichting, zijn volgens de onderzoekers aan te bevelen als het gaat om medische betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Het aanbod van apps verandert echter zeer snel, waardoor moeilijk te bepalen is welke apps op een gegeven moment de beste keuze vormen, merken Kalz en collega’s op. Wel stellen zij vast dat een groot aantal van de beschikbare reanimatie-apps substantiële tekortkomingen heeft.